Print

Generics

 

אנשי מקצוע בתחום הבריאות שואפים לתת למטופלים שלהם את הפתרון הרפואי הטוב ביותר ונגיש להם כלכלית. תרופות גנריות מאפשרות לעשות זאת.

מהי תרופה גנרית?

תרופה גנרית היא תרופה זהה לתרופה האינובטיבית. היא מכילה את אותו חומר פעיל ומעניקה טיפול תרופתי זהה מבחינת יעילות ובטיחות.

 

מה היתרונות של תרופות גנריות?

השקתן של תרופות גנריות מאפשרת רפואה טובה יותר. התרופות הגנריות מעניקות לצוות הרפואי את החופש לבחור בטיפול התרופתי המתאים והמתקדם ביותר, עבור מספר רב יותר של מטופלים.

הצוות יכול לבחור בטיפול  ללא תלות במחסומים הכלכליים, שמלווים את מכירתה של התרופה האינובטיבית.

 

כיצד מפתחים תרופה גנרית?

פיתוח תרופה גנרית מתבצע על פי הסטנדרטים המחמירים ביותר בתעשיית התרופות בעולם. התהליך הנמשך מספר שנים בצורה מובנית, אחראית ומתקדמת, ומבטיח זהות לתרופה האינובטיבית, מבחינת יעילות ובטיחות. בסופו של תהליך הפיתוח מתקבלת תרופה זהה ביעילות ובפרופיל הבטיחות

 

כיצד מבטיחים זהות בין התרופה הגנרית לתרופה האינובטיבית?

כדי להוכיח זהות בין שני התכשירים המכילים אותו חומר פעיל מתבצע מחקר קליני, המשווה את התרופה הגנרית לתרופה האינובטיבית. במחקר קליני זה משתמשות גם החברות המפתחות את התרופות האינובטיביות.

 

האם החלפה לתרופה לגנרית עלולה לפגוע בטיפול התרופתי של המטופל?

בפיתוח תרופה גנרית, מיושמים כלים מדעיים רבים כדי להבטיח מעבר חלק בין תרופה אחת לשנייה. ואכן, מחקרים רבים בדקו ומצאו שהחלפת תרופה אינובטיבית בתרופה גנרית ולהיפך אינה משפיעה על תוצאות הטיפול התרופתי, מאחר ושני התכשירים נותנים ריכוזים זהים של החומר הפעיל בגוף המטופל, ושתי החלופות מתנהגות אותו הדבר.

 

 

 

 

 

תרופות גנריות – מאפשרות את החופש לבחור

 למען רפואה טובה יותר!