אוטיזם

  • אוטיזם

    הפרעה על רצף האוטיזם כבר בגיל הרך עשויים להופיע סימנים המצביעים על הפרעה התפתחותית. מהם הסימנים ומתי כדאי לפנות להתייעצות?... ראה כתבה