Print

תפקוד מיני

פעילות מינית מספקת הנה מרכיב חשוב בהצלחה של יחסים זוגיים, בעיצוב ביטחון אישי ובאיכות החיים בכלל. הפרעות בתפקוד המיני הנן נפוצות למדי ושכיחותן עולה עם הגיל,  ככל הנראה, עקב הזדקנותו של הגוף. המונח "קשיים והפרעות בתפקוד המיני" מתייחס למגוון תופעות, שבאות לידי ביטוי בפגיעה ביכולת האדם או בני הזוג לקיים יחסי מין.

נהוג לחלק את ההפרעות בתפקוד המיני על פי ביטוי ההפרעה אצל גברים או נשים ועל פי אחד מארבעת השלבים בעוררות המינית בו מתרחשת הבעיה:

 

  • בעיות בחשק המיני והעוררות המינית: מגוון תופעות אצל גברים ונשים הקשורות בירידה בחשק המיני או בהיעדר מוחלט של חשק מיני. הפרעות בזקפה (קושי בהגעה לזקפה או קושי בשמירתה), העדר או חסר בסיכה ואף עוררות יתר.
  • קשיים בפלאטו מתייחסים בעיקר לכאבים בזמן יחסי המין
  • שיא (אורגזמה)- קושי בהגעה לאורגזמה, פליטה מוקדמת או מאוחרת.
  • הרפייה 

הגורמים לתפקוד מיני לקוי יכולים לצוץ הן בגלל בעיות פיזיולוגיות או מחלות שונות, הן כתופעה לוואי של טיפולים אחרים ואף בגלל גורמים נפשיים ורגשיים.

קשה להעריך את ממדיה האמיתיים של התופעה משום שעל אף הפגיעה באיכות החיים, רבים מתקשים לפנות לטיפול מקצועי. אנשים נבוכים ומסתירים קשיים ובעיות, שייתכן והיו נפתרות בקלות אילו היו פונים לעזרה. ניתן לטפל בחלק גדול מהקשיים התפקוד המיני ולהביא לשיפור משמעותי ביכולת לקיים יחסי מין באופן מלא ומספק.