Print

מחויבות לקהילה

עשייה חברתית ותרומה לקהילה הם ערכים מובילים באוניפארם. כחברת תרופות גנריות, לאוניפארם תחושת שליחות חזקה ובסיסית – להנגיש תרופות מתקדמות לכלל הציבור ולעודד את תעשיית התרופות המקומית. מפעלה החדש של אוניפארם, הממוקם ליד צומת אליקים שבצפון הארץ, מעניק עבודה למאות עובדות ועובדים בצפון, ומקפיד להיות 100% נגיש לבעלי מוגבלויות, עם גישה חופשית לכל ובכל מפלסי המבנה.

מעבר לכך, אוניפארם שואפת להיות מקור משמעותי של תרומה וסיוע לקהילה, ופועלת במגוון מישורים:

סיוע ותרומה לנכים – אוניפארם מסייעת מזה שנים לעמותת 'בית הגלגלים', הפועלת לקידום ושילוב הנכה בקהילה. מעבר לתרומה כלכלית, עובדי החברה מתנדבים אחת לשנה בפעילויות שונות בעמותה.

סיוע לעדה האתיופית – אוניפארם מעניקה תמיכה ל'תכנית פוירשטיין' של האוניברסיטה העברית, המסייעת לתלמידים אתיופיים להתקבל ולהשתלב במסלולים אקדמיים.

תרומות מזון לנזקקים – אוניפארם מתגייסת לפעילות איסוף תרומות מזון בכל ראש- השנה ופסח, למען לאוכלוסיות נזקקות שאינן יכולות לקיים ארוחת חג.

התנדבות בעמותות ומוסדות ציבוריים –  אוניפארם מתנדבת ולוקחת חלק פעיל בארגונים ציבוריים שונים, ביניהם התאחדות התעשיינים וארגון הרוקחות בישראל.