Print

כולסטרול

כולסטרול הינו מרכיב חיוני בגוף, כל עוד הוא מצוי ברמה תקינה. עם העלייה בגיל, לצד גורמי סיכון נוספים, עלולות להופיע רמות גבוהות של כולסטרול וטריגליצרידים. הפרה באיזון שומני הדם נקראת בשם הכולל דיסליפידמיה.

האיגודים הרפואיים השונים, ביניהם החברה לחקר, מניעה וטיפול בטרשת עורקים והאיגוד הקרדיולוגי ממליצים בחום על טיפול ברמות גבוהות של שומני הדם, שכן קיים קשר הדוק ביניהן ובין מחלות לב וכלי דם. האיגוד אף קבע ערכים תקינים של רמות כולסטרול, אליהם יש לשאוף במטרה להפחית ככל הניתן סיכון זה.

כיום, יש טיפולים רבים ויעילים להורדה של כולסטרול.