Print

בריאות הנפש

“נפש בריאה בגוף בריא” (הרמב"ם)

קיים קשר הדוק בין הגוף לנפש – כפי שבעיות גופניות עלולות לפגוע בתפקוד האדם, ישנן הפרעות נפשיות שעלולות לפגוע בו ובתפקודו. לעיתים גוררות בעיות גופניות התמודדויות נפשיות, כשם שהפרעות נפשיות גוררות תגובות גופניות.

הפרעות הנפש הן מגוונות ומופיעות בדרגות חומרה שונות, חלקן חד פעמיות וחולפות, אחרות כרוניות ודורשות טיפול קבוע. הן עשויות להשפיע על מצב הרוח, על התנהגות ועל דפוסי החשיבה. בין ההפרעות הנפוצות ביותר בעולם בכלל ובישראל בפרט, ניתן למנות את מחלות הדיכאון והחרדה .

ישנם גורמים רבים להתפרצות של מחלה נפשית והם קשורים בתורשה משפחתית, גורמים נפשיים וגורמים ביולוגיים. מגוון הטיפולים המתקדמים והידע הרפואי הרב הקיימים כיום, מאפשרים התמודדות עם הפרעות נפשיות. הטיפולים הנפוצים הם טיפול פסיכולוגי, טיפול תרופתי וטיפול המשלב בין השניים. כל אלה עשויים לתרום בהקלה על המטופל, בהפחתה עד כדי מיגור תסמינים של המחלה, ובמקרים רבים אף חזרה לאורח חיים תקין ובריא.