Print

בריאות הלב

מחלות קרדיו-וסקולריות הנן מחלות הפוגעות בלב ובכלי דם,  בהן אירועים לבביים ("התקף לב"), שבץ, אנגינה פקטוריס ועוד. מחלות לב וכלי דם נחשבות לאחד מגורמי התחלואה והתמותה הנפוצים ביותר במדינות העולם המערבי, ובהן ישראל. מחלות לב הן גם סיבת המוות השנייה בארץ בקרב נשים וגברים, והן אחראיות לחמישית מכלל הנפטרים בישראל.

שמירה על בריאות הלב והפחתת הסיכון לתחלואה ותמותה נעשית בראש ובראשונה באמצעות אורח חיים בריא: הימנעות מגורמי סיכון ידועים כגון השמנה, עישון, מחסור בפעילות גופנית ותזונה עתירת שומנים רווים וסוכר; טיפול בגורמי סיכון אפשריים כגון רמות כולסטרול לא מאוזנות, יתר לחץ דם, רמות סוכר לא מאוזנות ומשקל עודף. לגורם התורשתי עלולה להיות השפעה ואנשים שבמשפחתם יש היסטוריה של מחלות קרדיו-וסקולריות עלולים להיות  בסיכון גבוה יותר למחלות לב וכלי דם, ועל כן יצטרכו מעקב הדוק לעומת אנשים שבמשפחתם אין היסטורי כזו.

הפחתת הסיכון הקרדיו-וסקולרי אפשרית וחשובה ונעשית על ידי טיפול מתאים בכל אחד מגורמי הסיכון האפשריים.