בניה בסביבה ירוקה

אוניפארם, במסגרת התפתחותה, בחרה לבנות את אתר הייצור החדש, בסביבה אשר בהגדרתה הינה ביוספרית – המוצאת את הדרך לשלב את התעשייה בתוך הנוף הקיים תוך מינימום   פגיעה, יצירת שיתופיות והתחשבות עם הקהילה הסובבת את אזור התעשייה.

האתר, המשתרע על כ-15 דונם, שם דגש בבנייתו על שמירת רוח החברה, על ממשק והדדיות עם הקהילה עבורה הוא פועל ומייצר תוך אימוץ הקוד הירוק בבנייה המאפשר לולבנות תוך  התחשבות מלאה במשאבי הטבע, ובאיזור בו הוא נמצא.

הן בתהליך הבנייה והן לאחר מכן עת אתר הייצור יהפוך לפעיל, מקפידה החברה על עקרונות הבנייה הירוקה.

צריכת אנרגיה – בכדי להפחית את כמויות האנרגיה הנצרכות, תוכנן המבנה – כבר בהעמדתו במרחב עם חזית מערבית בעלת זיגוג מינימלי, על מנת להקטין את חשיפתו לקרינה ישירה .

קבלת אור טבעי – (הפחתת השימוש בתאורה מלאכותית) במידת האפשר תוך יצירת חזיתות, מזוגגות המאפשרות את מעבר האור אל חלל המשרדים.

הצללות – חלונות המבנה תוכננו עם הצללה הנותנת מענה לכל עונות השנה תוך ביצוע הדמיות וסימולציות לכל עונה ועונה.

חללי המבנה  –  תוכננו עם רשת גלאי נפח לזיהוי נוכחות, מאפשרות שליטה מלאה ושימוש הכרחי בלבד בתאורה מלאכותית בחללים מאוישים.

מיזוג  –  מערכת המיזוג תוכננה, לפעול עבור כל חלל וחלל באופן נפרד כך שבחלל לא מאויש, מערכת המיזוג לא תפעל,  ובכך יושג חיסכון  ניכר. מעבר לכך בעונות שאינן דורשות  מיזוג מלאכותי לנוחות העובדים וטמפרטורת הסביבה מאפשרת שימוש בזרימה הטבעית של האוויר, יועדו חלונות הנפתחים ומאפשרים זרימה זו תוך ביטול האפשרות להפעלת מערכת המיזוג  המלאכותית.

זיגוג – מערכת זיגוג החלונות תוכננה וחושבה על פי מדדי הבנייה הירוקה, המאפשרת חדירת אור מצד אחד, אך שומרת על בידוד המבנה מהצד השני

בידוד המבנה – נערך לפי הקריטריונים המחמירים, בכדי לצמצם את כמות האנרגיה הנדרשת למיזוג חללי המבנה .

אסטרטגיית הפחתת  עומס  חום – מיושמת בחיפויי המבנה וקירוי הגגות תוך שימוש באלמנטים עיצוביים בצבעים בהירים. מעבר לכל המפורט – מערכת ניהול ובקרת האנרגיה מאפשרת  שליטה ובקרה מלאה על ההתנהלות היום יומית של משק האנרגיה.

המבנה – הושמו דגש והקפדה רבה בבחירת חומרי הגמר תוך עמידה בכל התקנים המחייבים למניעת פליטת VOC (Volatile Organic Compounds גזים  מחומרים אורגניי הנפלטים בטמפ' החדר.

חסכון  במים –מערכת המים מבוקרת דליפות מערכת מיכלי ההדחה דו כמותיים ל-3 ו-6 ליטר בלבד. מערכת הברזים והמקלחות – בכל הברזים יותקנו חסכמים מי עיבוי ממערכת הקיטור  בטמפ של 70 מעלות מושבים חזרה למערכת ומקטינים את הפסדי החום בכלל המערכת. הגינון – אשר ילווה את השטחים הפתוחים במרחב, יתבסס על צמחייה התואמת את  האזור תוך  דגש על צמחים שהינם צרכני מים מועטים ושימוש במערכת השקייה מבוקרת ומופרדת לאזורי השקייה בהתאם.

פסולת  – בחצר המפעל הוקצה מיקום ייעודי לפינת פסולת ומיחזור, הפרדת זכוכית, נייר, פלסטיק לסוגיו ויתרה מכך ההפרדה תיעשה במפלסים, בפחים ייעודיים לכל סוג פסולת.

נגישות  -המפעל במערכת שיקוליו, הביא ליישום את נושא הנגישות ומאפשר גישה חופשית בכל מפלסי המבנה, כולל כל העזרים הנדרשים לשירות האוכלוסיה המוגבלת.