חזון וערכים

חזון החברה:

אוניפארם חברה פורצת דרך בתעשיית התרופות הגנריות. אנו רואים כיעוד העיקרי שלנו לפתח ולייצר תרופות הכרחיות וחשובות לקידום הרפואה, ובזכותנו, תרופות אלה יהיו זמינות יותר, וכך יאפשרו רפואה טובה יותר. לאור זאת בחברת אוניפארם פועלים לפי החזון בו כולנו יחד מובילים ויוצרים בריאות טובה יותר.

פיתוח תרופות גנריות יוצר תחרות, מביא לירידה במחירים ובכך מוביל לירידה בחסמים בקופות ולהרחבת סל הבריאות.

שוק הבריאות בארץ פועל על תקציב גרעוני, קופות החולים נמצאות בגרעון ונאלצות להפעיל חסמים על השימוש בתרופות וטכנולוגיות יקרות . כניסה של התרופות שלנו, מקטינה את הנטל ובכך מאפשרת שימוש בתרופות וטכנולוגיות יקרות אחרות, וכן מאפשרת כניסה של תרופות נדרשות לסל הבריאות.

משמעות הירידה בחסמים וכניסה של תרופות לסל הבריאות, עבור הרופאים, היא אפשרות בחירה בטיפולים המתאימים ביותר מתוך שיקולים קליניים וללא פשרות ומאפשרת בחירת טיפול מתוך שיקולים קליניים וכך מאפשרת רפואה טובה יותר.

הערכים שמנחים אותנו

  • אנושיות ואכפתיות
  • מקצועיות
  • יעילות

העבודה לפי ערכים אלה מאפשרת לאוניפארם להגשים את חזונה ולהיות שחקן משמעותי ופורץ דרך בתחום תרופות המרשם בשווקים בה היא פועלת, כל זאת תוך כדי שמירה על מקצועיות ועבודה לפי סטנדרטים גבוהים.